HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA NHÓM MẮT THỞ

CAMBODIA

Chuyen di tham va tu thien o Trung Tam Ung buu Tp HCM do Breathing Eyes tu to chuc > Photo : huynh ngoc Dan